Terapia akustyczna

Źródła generowania fal uderzeniowych obejmują zasady elektrohydrauliczne, elektromagnetyczne i piezoelektryczne.

Fala uderzeniowa w ortopedii używana jest do indukcji reperacji i regeneracji tkanek.

Stosowanie pozaustrojowej terapii falami uderzeniowymi w zaburzeniach układu mięśniowo-szkieletowego ma miejsce już od ponad dziesięciu lat i jest przede wszystkim stosowane w leczeniu uszkodzonych ścięgien, takich jak zapalenie powięzi podeszwy pięty.

Metoda ta także znajduje zastosowanie w leczeniu ścięgna Achillesa, braku zrostu złamanej kości, czy tak zwanego „kolana skoczka”.

Większość opublikowanych opracowań naukowych wykazała pozytywne rezultaty.

Pozaustrojowa terapia falami uderzeniowymi jest innowacyjną nieinwazyjną metodą terapeutyczną pozbawioną ryzyka powikłań typowych dla metod chirurgicznych a skala jej klinicznego zastosowania jej z biegiem czasu rośnie.

Opisywana metoda swój początek wzięła w połowie dekady lat 80-tych od przypadkowej obserwacji podczas badań na zwierzętach.

Opisywana metoda jest wiodąca w leczeniu wielu zaburzeń ortopedycznych.

Efekty stosowania metody

Większość wydanych prac informuje o pozytywnym wpływie pozaustrojowej terapii falami uderzeniowymi w przypadku zapalenia powięzi podeszwy. Orzeczono na podstawie doświadczeń, że metoda jest skuteczną i bezpieczną metodą leczenia tego schorzenia.

Natomiast w niewielu badaniach podano niepomyślne wyniki zasosowania owej metody w leczeniu zapalenia powięzi podeszwy. Wniosek był następujący: nie ma efektu zastosowania metody u osób z zapaleniem powięzi podeszwy.

Zasada wywoływania fali uderzeniowej

Istnieją trzy podstawowe metody generowania fal uderzeniowych. Mianowicie są to zasady elektrohydrauliczne, elektromagnetyczne i piezoelektryczne.

Mechanizm działania fal uderzeniowych

Fale uderzeniowe powodują mikroskopowe wywoływania odpowiedzi śródmiąższowych i zewnątrzkomórkowych prowadzących do regeneracji tkanek. Następuje stymulacja produkcji kalogenu. Wytwarzanie wystarczającej ilości kolagenu jest koniecznym warunkiem regeneracji naruszonych struktur mięśniowo-szkieletowych i więzadłowych. Fale uderzeniowe niszczą zwapnienia.

https://fala-uderzeniowa-krakow.pl/dla-pacjenta/

Zapalenia powięzi podeszwy 

Zasadniczym przejawem zapalenia powięzi podeszwy jest ból w dolnej części pięty lub niekiedy w dolnej części śródstopia. Zazwyczaj dotyczy tylko jednej stopy, ale może może dotyczyć obydwu stóp. Aktywni kobiety i mężczyźni w wieku od 40 do 70 lat to najbardziej narażone osoby na zapalenie powięzi podeszwy.

Author: admin